Eduskuntavaalikampanja 2007

  • Post author:
  • Post category:Kampanja

Vaikka nuoren ja ennakkoluulottoman Jyrki Kataisen johtamassa puolueessa oli vallalla Presidentinvaalien 2006 lujittama positiivinen usko omaan asiaan ja uudenlainen haastajan ote, Kokoomusta pidettiin yleisesti tuomittuna sivustakatselijan rooliin SDP:n ja Keskustan ratkaistessa tulevan hallituksen salkkujaon. Kokoomuksen kampanjatavoitteeseen saavuttaa niin selvä vaalivoitto, että se takaisi hyvät asetelmat hallitusneuvotteluihin, uskoi vain harva puolueen ulkopuolella.

Kampanjastrategian kulmakiviksi valittiin positiivisuus, rakentavuus vastakkainasettelun sijaan sekä vuoropuhelu äänestäjien kanssa. Puolueen näköisesti halusimme puhutella äänestäjäkuntaa tasaveroisesti menneiden sukupolvien luokkayhteiskuntaan kuuluvan vastakkainasettelun ja lokeroinnin sijaan. Halusimme romuttaa sitkeästi eläneen mielikuvallisen asetelman, jonka mukaan vain SDP, ei Kokoomus, edustaisi hyvinvointia ja palkansaajia.

Kampanjan visuaalisella yltäkylläisyydellä ja monimuotoisuudella haluttiin viestiä Kokoomuksen arvoista, yritteliäisyydestä ja suvaitsevaisuudesta ponnistavaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Vaalien alusviikoilla ajetuissa kahdeksassa TV-spotissa haluttiin toisaalta keskittyä poliittisen sisällön esille tuomiseen. Tästä syystä televisiomainonnan tyylilajiksi valittiin voimakkaan pelkistetty dokumentaarinen ote.

Keskeistä onnistumisen kannalta oli, että Kokoomus onnistui muita puolueita paremmin tunnistamaan ja sisäistämään omat vahvuutensa ja yhteiskunnallisen merkityksensä, sekä pystyi viestimään näistä raikkaalla, monimuotoisella ja puhuttelevalla tavalla.

Kun Kokoomus mainonnassaan siis julisti muiden syyllistämisen ja vastakkainasettelun lietsomisen ajan olevan ohi, toiset elivät vielä menneessä. Niinpä Kokoomus pääsi kirkkaasti tavoitteeseensa ja saavutti 22,3 prosentin ääniosuudella (Eduskuntavaalit 2003: 18,6 %) 50 kansanedustajan paikkaa (40) ohittaen samalla SDP:n Suomen toiseksi suurimpana puolueena ja lunastaen hallituspaikan. Ja kaikki tämä saavutettiin pääkilpailijoita huomattavasti pienemmällä markkinointipanostuksella.

Marketing Finland logo

Yhteistyössä: