Pääsarjojen säännöt kokonaisuudessaan

Varmista menestyksesi – muista nämä asiat:

AdProfit 2019 -kilpailuun ovat tervetulleita 1.9.2018 ja 30.12.2019 välisenä aikana toteutetut kampanjat. Kampanjat kestävät usein pidempäänkin, mutta tulosten arvioinnin edellytyksenä on, että markkinointitoimenpiteet ovat näkyneet em. kilpailuaikana.

Pääsarjan kilpailutyöt pitää palauttaa viimeistään 29.4.2020 kello 24.00 mennessä osallsitumislomakkeella ja kampanjakuvauksella.

Kilpailusarjat ja mahdollisuus tulla palkituksi

Vuoden paras lanseeraus – uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja uudet yritykset

Vuoden paras kampanja – markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset

Vuoden B2B-toteutus – kampanjat ja lanseeraukset

Paras nonprofit-kampanja -sarjaan voivat osallistua kaikki voittoa tavoittelemattomat lanseeraukset ja kampanjat, joiden sisältönä ei pääasiallisesti ole myynnin lisääminen.

Ennen varsinaista arviointia järjestäjä voi karsia selvästi joukkoon kuulumattomat työt sekä tarvittaessa siirtää kampanjan oikeaan kilpailusarjaan.

Suomalaisten mainostajien tilaamat kampanjat voivat osallistua

Kilpailuun voivat kampanjoillaan osallistua Suomessa toimivat mainostajat ja/tai mainostoimistot yhteistyössä mainostajan kanssa. Tilaajan tulee olla Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö, mutta itse kampanja voi olla myös ulkomaille suunnattu tai ulkomailla suunniteltu ja Suomessa toteutettu.

Tuloksellisuus on tärkein arviointiperuste

AdProfit-kilpailu palkitsee erityisesti strategisesti onnistuneita, syvällistä asiakasymmärrystä ja oivaltavuutta edustavia kampanjoita. Huomioon otetaan myös kampanja osana laajempaa liiketoiminnallista kokonaisuutta.

Kilpailutyön on osoitettava selvästi yhteys tuloksen parantumiseen tai näyttö muusta valituilla mittareilla osoitetusta tuloksellisuudesta. Kilpailutöiden tavoitteille ei aseteta rajoituksia – ne voivat olla suppeat tai hyvinkin laajat: tunnettuuden kasvattaminen, yrityskuvan parantaminen, käyttäytymisen muuttaminen, rekrytointi tai myynnin lisäys ja sen kautta tapahtunut kannattavuuden parantuminen. Olennaista on, että tavoitteet on saavutettu, ja että tätä voidaan luotettavasti arvioida tulosten perusteella.

Tuomaristot arvioivat kampanjakuvauksessa annettujen tietojen perusteella kullakin kampanjalla saavutettuja tuloksia sen ilmoitettuihin tavoitteisiin nähden. Huomiota kiinnitetään mm. kokonaismarkkinoiden kehitykseen, kilpailutilanteeseen, kohderyhmään, suunnitelmien toteutumiseen ja käytettyyn budjettiin. Kokonaisarvioinnissa painavat myös strategian selkeys, luovan toteutuksen toimivuus, taso sekä mediavalinnat. Arvioinnissa otetaan huomioon myös kampanjayhteenvedon selkeys.

Kolmivaiheinen prosessi varmistaa ammattitaitoisen arvioinnin

Tuomarit aloittavat arviointiprosessin tutustumalla kampanjayhteenvetoihin ja arvioimalla kilpailutyöt yhdessä Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen kanssa kehitettyä mittaristoa käyttämällä. Tämän jälkeen tuomariston arviointien perusteella kaikista kilpailusarjoista valitaan shortlistalle 3-5 työtä – kuitenkin enintään 1/3 kaikista osallistuvista kampanjoista. Lopuksi tuomaristo kokoontuu käsittelemään kilpailutöitä ohjatusti ja valitsee voittajat shortlistalta.

Tuomaristo koostuu alan ammattilaisista, jotka edustavat seuraavia ryhmiä:

  1. markkinoijat mainostavista yrityksistä
  2. mainonnan suunnittelijat mainostoimistoista
  3. mediasuunnittelun, tutkimuksen, opetuksen ja median edustajat – mahdolliset jääviydet huomioon ottaen

Tuomariston päätökset ovat lopullisia, niihin ei voi hakea muutosta. Mikäli jonkun tuomarin edustaman yrityksen mainoskampanja nousee kilpailun shortlistalle, kyseinen tuomari on jäävi. Järjestäjä voi täydentää tuomaristoa, mikäli sekä jäsen että varajäsen ovat estyneitä tai jäävejä osallistumaan tuomariston työskentelyyn.

Kilpailutöitä hyödynnetään julkaisuissa ja opetustarkoituksissa

Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää kilpailutöihin kuuluvaa, tekijän- tai muiden immateriaalioikeuksien alaista materiaalia sekä tutkimustuloksia ja selvityksiä kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja mainonnassa, kilpailuun osallistuneista kampanjoista koottavassa julkaisussa sekä opetustarkoituksissa. Kilpailuun osallistujat vastaavat kaikista omiin kilpailutöihinsä liittyvistä tekijän- ja muista immateriaalioikeuskysymyksistä.

Kilpailuun tarkoitetut tiedot saattavat sisältää liikesalaisuuksia, joten tuomaristojen jäsenet sitoutuvat pitämään tiedot luottamuksellisina. Erikseen luottamukselliseksi nimettyjä tietoja ei julkisteta myöskään kilpailun jälkeen. Osallistujien kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kilpailun tarkoituksena on edistää tavoitteellisen mainonnan suunnittelua ja kerätä opetuksessa hyödynnettävää case-aineistoa. Siksi tuloksia on voitava käsitellä konkreettisesti. Tarkkojen myynti- tms. lukujen sijasta kampanjayhteenvedossa voidaan kuitenkin käyttää indeksejä, kehitystrendejä, graafeja ja muita havainnollisia tietoja.

Kampanjakuvaus on tuomariston tärkein arviointiväline

Jokaisesta kilpailutyöstä täytetään osallistumislomake ja laaditaan kampanjayhteenveto, joka sisältää kampanjan lähtökohdat, tavoitteet, oivalluksen, kohderyhmät, mediavalinnat, markkinointitoimenpiteet, tulokset ja budjetin. Kampanjakuvauksen laatimiseen kannattaa panostaa, koska se on keskeisin työväline tuomariston arviointiprosessissa. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota tiivistämiseen ja tulosten selkeään esitystapaan.

Mahdolliset taulukot ja graafiset esitykset liitetään osaksi yhteenvetoa. Kampanjan lisäselvitysten määrän toivotaan kuitenkin pysyvän kohtuullisena, olennainen riittää.

Kilpailutöiden lähettäminen

Täytetty osallistumislomake, kampanjakuvaus palautetaan sähköpostilla osoitteeseen adprofit@marketingfinland.fi

Liitteet ja tiedostot pääsarjoissa

  • Kilpailutyön kannalta olennaiset liitteet tai tiedostot ladataan osoitteeseen: www.wetransfer.com (max. 2GB kerralla).
  • Pakkaa tiedostot ZIP-muotoon ja nimeä se selkeästi seuraavasti: kilpailusarja / kilpailutyön nimi / toimiston nimi. Voit lähettää useita zip-arkistoja, jotta arkiston koko ei ylity.
  • Lataa mukaan myös täytetty kampanjakuvaus, jossa perustelet kampanjan tuloksellisuuden.Tallennusohje: 
  • lisää liitteet
  • täytä kohtaan “Friend’s email”: adprofit@marketingfinland.fi
  • täytä oma sähköpostiosoitteesi
  • Tuomaristoilla on tarvittaessa mahdollisuus pyytää lisätietoja ja -materiaalia arviointia varten.

Osallistumismaksu

Hinnat yleiseen sarjaan ovat 895 € + alv 24 % / kampanja. Osallistumismaksut laskutetaan.
Ilmoittautuminen on sitova. Maksu kattaa myös julkistamisesta aiheutuvat kustannukset. Osallistumismaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen jälkeen.

Shortlistalta voittoon

Shortlistalle päässeille mainostajille ja/tai mainostoimistoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä toukokuussa 2020.
Voittajat saavat kosolti mainetta ja kunniaa. Sarjojen voittajat julkistetaan kesäkuussa 2020. Kontaktihenkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

JUNIORISARJAN SÄÄNNÖT

Kilpailun tavoite

Kun muissa kolmessa sarjassa kisaavat jo toteutetut kampanjat, juniorisarja lähtee liikkeelle uudesta, aidosta suunnittelubriefistä. Tavoitteena on luoda markkinointikampanja oikealle asiakkaalle. Kilpailulla pyritään myös tuomaan esiin nuoria lahjakkuuksia, jotka ovat vielä koulussa tai vasta aloittaneet uransa esim. mainostoimistossa.

Osallistumisoikeus

Kilpailuosio on tarkoitettu 20–29-vuotiaille markkinoinnin ja visuaalisen viestinnän opiskelijoille sekä jo työelämässä mukana oleville nuorille suunnittelijoille. Kilpailuun voi osallistua joko yksin tai parin kanssa. 

Kilpailuaika ja töiden lähettäminen

Osallistumilomake ja kilpailutyö on lähetettävä 5.4.2020 klo 24.00 mennessä osoitteeseen adprofit@marketingfinland.fi. Kilpailuun osallistuminen on maksuton.

Tuomaristo

Toimeksiantaja arvioi kilpailutyöt ja palkitsee voittajat.

Palkinto

Voittajatyö palkitaan 1500 eurolla.
Toinen palkinto 1000 euroa.
Kolmas palkinto 500 euroa.

Kilpailutöiden tekijänoikeus ja käyttöoikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus esitellä kilpailussa palkittuja töitä kaikessa markkinointimateriaaleissaan; omissa julkaisuissaan, www-sivustolla, asiakastyössä sekä tilaisuuksissa. Asiakkaalla briefin antajana on täydet käyttöoikeudet kisassa voittaneisiin töihin mainonnassaan, julkaisuissaan, tilaisuuksissaan sekä muussa markkinointityössään.

Kilpailun järjestäjä
AdProfit-kilpailun järjestää Marketing Finland.

Lisätietoja:

Marketing Finland
info(a)marketingfinland.fi
010 248 1060
www.marketingfinland.fi

 

Marketing Finland logo

Yhteistyössä: