Arviointiperusteet ja tuomaristot

Tuloksellisuus ja tuloksellinen yhteistyö ratkaisee pääsarjoissa

AdProfit-kilpailutöiden arvioinnissa tuloksellisuus on tärkein arviointiperuste. Mitä paremmin kampanja on onnistunut tavoitteissaan, sitä suurempi mahdollisuus sillä on saavuttaa AdProfit-voitto. Tuloksellisuutta mitattaessa otetaan huomioon myös kampanja osana laajempaa liiketoiminnallista kokonaisuutta.

Osallistuvan kilpailutyön tavoitteille ei ole rajoituksia. Ne voivat olla suppeat tai hyvinkin laajat; tunnettuuden kasvattaminen, yrityskuvan parantaminen, käyttäytymisen muuttaminen, rekrytointi, myynnin lisäys, kannattavuuden parantuminen jne.

Olennaista on, että tavoitteet on saavutettu ja että tätä voidaan tulosten perusteella luotettavasti arvioida.

Kampanjakuvaus ratkaisee

Kampanjakuvaus on AdProfit-osallistumisen tärkein elementti, jonka laatimiseen kannattaa varata aikaa.
Tuomarit arvioivat kilpailutyöt ensin pelkästään kampanjayhteenvedon perusteella.

Kampanjayhteenvedoista pisteytetään viisi osa-aluetta. Nämä ovat tavoitteet, oivallus, toteutus, vaikuttavuus ja tehokkuus suhteessa lähtökohtatilanteeseen. Vasta pelkästään tuloksellisuutta mittaavan pisteytyksen jälkeen tutustutaan kampanjan ilmeeseen ja muuhun liitemateriaaliin. Kokonaisarvioinnissa painavat tuloksellisuuden lisäksi strateginen selkeys, luovan toteutuksen toimivuus ja taso sekä mediasuunnittelu. Tämän pohjalta valitaan shortlistatyöt eli jatkoon pääsevät kampanjat.

Kilpailutöitä arvioidaan seuraavilla kriteereillä

Lähtötilanne, tavoitteet ja mittarit:
Lähtötilanteen, haasteen ja tavoitteiden määrittely, mittareiden valinta, yhteys mainostajan strategisiin haasteisiin ja liiketoiminnan kokonaisuuteen.

Ymmärrys ja oivallus:
Asiakasymmärrys ja markkinan tuntemus, keskeiset kohderyhmät ja niiden kohtaaminen, ratkaisu ja haasteeseen vastaaminen, liiketoiminnallinen oivallus, kumppaneiden ja sidosryhmien rooli.

Toteutus:
Perustelut kampanjan toimenpiteille ja valinnoille ja niiden osuvuus kohderyhmälle, medioiden hyödyntäminen.

Tehokkuus:
Perusteltu budjetointi ja taloudellinen tehokkuus, resurssien innovatiivinen hyödyntäminen, medioiden käyttö ja muut kampanjakustannukset.

Vaikuttavuus:
Tavoitteiden saavuttaminen, vertailu lähtötilanteen ja saavutusten välillä, mittaroinnin tulokset, arvonluonti myös pitkällä aikavälillä.

Tuomaristo valitsee voittajan

Kun shortlistalle päässeet kampanjat on valittu, kokoontuu tuomaristo valitsemaan Vuoden parhaan kampanjan, Vuoden parhaan lanseerauksen ja Vuoden parhaan nonprofit kampanjan. Tuomarit ovat ensin tutustuneet yksilöllisesti shortlistalle päässeisiin töihin, mutta lopullinen valinta tehdään keskustelujen ja tarvittaessa äänestyksen perusteella. AdProfit 2018 -voittajat julkistetaan toukokuussa 2019. 

AdProfit-tuomariston jäsenet edustavat mainostajia, mediatoimistoja, opetusta, mainostoimistoja, tutkimusta ja medioita.

Tuomaristo

Tom Jansson, Country Marketing Manager, Paulig Foods
Johanna Jäkälä, VP Brand, Marketing & Customer Loyalty, Finnair
Tiina Marttinen, Markkinointijohtaja, Suomen Terveystalo
Pekka Rantamoijanen, Head of Digital, Valio
Sanna Kolamo, Strategiajohtaja, Bob the Robot
Sanna Laakkio, toiminnanjohtaja, MARK Suomen Markkinointiliitto
Lasse Mitronen, Professori, Aalto-yliopisto
Markus Frey, Partner & Founder, Kubo
Jani Niipola, Uutispäällikkö, Markkinointi & Mainonta
Kai Virtanen, CEO, Roger Studio

Tuomariston puheenjohtaja on Mainostajien Liiton hallituksen jäsen, DNA:n Chief Digital Officer Kati Sulin.

Mainostajat logo

Yhteistyössä:

Sulje